Wat weetjes over beëdigde vertalingen - en een paar tips

14 mei 2021
Martin Kok
Wat weetjes over beëdigde vertalingen - en een paar tips

Om even als schoolmeester te beginnen: strikt genomen is het niet correct om het over een beëdigde vertaling te hebben. Het is de vertaler die beëdigd is. De vertaling zelf wordt gewaarmerkt en zou dus eigenlijk een 'gewaarmerkte vertaling' moeten heten. Maar de term 'beëdigde vertaling' is zo ingeburgerd dat ook taalpuristen zich er maar bij hebben neergelegd.

Wanneer heb je een beëdigde vertaling nodig?

Kort gezegd: als daar expliciet om wordt gevraagd. Het zijn bijna altijd overheidsinstanties die vereisen dat je een beëdigde vertaling aanlevert als je een buitenlands document (zoals een akte, een diploma of een medische verklaring) in een Nederlandse procedure wilt gebruiken. Denk aan de procedure voor naturalisatie of inschrijving van een bedrijf. Ook verzekeringsmaatschappijen en banken willen soms graag een beëdigde vertaling zien van buitenlandse documenten, bijvoorbeeld als je een hypotheek aanvraagt.

Wat is eigenlijk een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een vertaler die door de rechtbank is beëdigd en daardoor bevoegd is vertalingen te maken die in officiële procedures kunnen worden gebuikt in plaats van het originele document. Voor de wet heeft de vertaling dan dezelfde status als het brondocument. Het stempel van een beëdigd vertaler is dus niet in de eerste plaats een kwaliteitskeurmerk, maar een bewijs van bevoegdheid.

Natuurlijk leveren de meeste beëdigd vertalers wel degelijk goede kwaliteit. Om beëdigd te worden, moet je namelijk aan stevige eisen voldoen, zoals een afgeronde vertalersopleiding of jarenlange, aantoonbare werkervaring. Sinds 2009 moeten beëdigd vertalers bovendien staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), dat onder meer een flinke investering in permanente educatie (PE) voorschrijft, net als de registers voor bijvoorbeeld advocaten of accountants. (Een merkwaardig stukje wetgevershumor: een vertaler die wel beëdigd is maar niet staat ingeschreven in het register, mag zich gewoon beëdigd vertaler noemen maar geen beëdigde vertalingen maken.) Het zijn over het algemeen in juridische teksten gespecialiseerde vertalers en medisch vertalers die zich laten beëdigen. Voor bijvoorbeeld marketingvertalers of technisch vertalers heeft beëdiging weinig toegevoegde waarde.

Tips voor een beëdigde vertaling

Zoals beloofd een paar tips voor als je een beëdigde vertaling nodig hebt:

  • Zorg ervoor dat je precies weet wat de betreffende instantie wil hebben. Is een beëdigde vertaling sec (met stempel, handtekening en verklaring van de vertaler) voldoende of wordt er ook om een apostille of legalisatie gevraagd?
  • Wil je in het buitenland een in Nederland gemaakte beëdigde vertaling gebruiken, ga dan eerst na of dat mogelijk is. Binnen Europa is het vaak geen probleem, mits de vertaling is voorzien van een apostille, maar elders doe je er meestal verstandiger aan je documenten ter plaatse te laten vertalen. Uiteraard kan Directvertalen je hierbij helpen.
  • Sommige instanties zijn zeer pietluttig. Eén spelfoutje in een naam kan funest zijn. Controleer daarom altijd zorgvuldig het te vertalen document en laat het eventueel door de uitgevende organisatie corrigeren. De vertaler moet elementen als namen, datums en bedragen namelijk een-op-een overnemen uit het origineel. Eigenhandige correcties kunnen worden gezien als fraude.
  • Het is tegenwoordig vaak niet meer noodzakelijk om het originele document uit handen te geven voor vertaling. Beter voor je eigen gemoedsrust en die van de vertaler – de ellende is soms groot als een document kwijtraakt. Maak een scan van het document en mail die naar de vertaler. Check wel eerst of de scan het hele document beslaat en goed leesbaar is.
  • Wacht niet tot het laatste moment. Het verzorgen van een beëdigde vertaling kost doorgaans iets meer tijd, zeker als de talencombinatie niet heel gangbaar is of als je ook een apostille op de vertaling wilt.

Twijfel je wat je precies nodig hebt of wil je vooraf een helder inzicht in het hele proces? Bel of mail dan naar Directvertalen. Wij verzorgen honderden beëdigde vertalingen per jaar en geven je graag gericht advies.

Upload je bestanden of neem contact op voor een prijsopgave

We helpen je met een snelle vertaling van kwaliteit. Altijd met een glimlach.